Пробите от водите на река Чепеларска са в границите на нормата

539

Първите проби /на 13 януари/ показаха над два пъти превишение на концентрацията на олово в река Чепеларска срещу рибарник „Тунела” и пункта на моста на село Бачково.

Дирекцията ще продължи да извършва ускорен мониторинг, като в програмата са включени пробонабирания от река Юговска преди вливането и при устието й, от река Чепеларска при моста на село Бачково и преди вливането и в река Марица при спирка „Кемера”.

Остават в сила предупрежденията изпратени до общините, да не използват водите на реките Юговска и Чепеларска за напояване и водопой. В сила са и предупрежденията до ВиК операторите и РИОКОЗ да следят с повишено внимание качеството на питейните води в районите през където минават двете реки. Следващото пробонабиране от реките в замърсения участък ще бъде извършено до края на седмицата.

Под завишен контрол е и питейната вода, независимо, че кладенците за Асеновград са далеч от реката, коментираха от ВиК - дружеството. Към момента няма отклонения на показателите за чистотата на водата.

Последна промяна:
Свалете в pdf