Община Асеновград получи 13 нови компютърни конфигурации по програма “Глобални библиотеки”

354

 По линия на програмата в Градската библиотека са доставени и мултифункционално устройство, цветен принтери мултимедия. С техниката ще бъде оборудван Информационен център, чието предназначение е да даде възможност за безплатен правен достъп до информация и интернет за всички граждани от общината. Девет от компютрите ще бъдат монтирани в двата отдела за възрастни и 4 в отдела за деца на библиотеката. Програмата продължава с обучение през март на библиотекари за работа с техниката и начина на предоставяне на съвременни библиотечни услуги и библиотечен мениджмънт.

 Програма “Глобални библиотеки - България” е съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие. Градската библиотека “Паисий Хилендарски” - Асеновград бе включена в програмата през 2010 година с решение на Общинския съвет. Преди получаването на техниката се извърши окабеляване на локалната мрежа на компютърната зала и се проведоха 2 работни срещи.
Последна промяна:
Свалете в pdf