Започна реализирането на проект “Технологично и нормативно обновление на електронни услуги на граждани в община Асеновград”

375
 По проекта бе извършена доставка на хардуерно оборудване и софтуер, в това число и на специализиран хардуер за нуждите на хората в неравностойно положение. Доставени бяха сървър, компютърни конфигурации, лазерни принтери, 2 киоска с тъч-скрийн, цветен скенер, софтуер. Чрез част от осигуреното оборудване ще се усъвършенстват механизмите за получаване на обратна връзка, чрез която ще се следи  за качеството на предоставяните услуги и ще се измерва удовлетвореността на гражданите и бизнеса от тях. Крайната цел е да се достигне необходимото качество и бързина на предоставяните услуги.
Последна промяна:
Свалете в pdf