Проектът на община Асеновград за социалното включване е класиран за втори етап.

382
Общата стойност на проекта е 1 300 000 лева, от които 100 000 лева са съфинансирани от страна на община Асеновград. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца.
Последна промяна:
Свалете в pdf