Община Асеновград автоматизира деловодната си система със средства от ОПАК

476
Като втори етап проектът предвижда възможност гражданите да задават искането си чрез интернет. От общо около 100 услуги, които общината предлага и обгрижва, администрация планира да „пусне” по интернет поне 10 от тях, каза още Теньо Манолов. В случая гражданите ще идват в общината само веднъж - при получаване на окончателния документ. Проблемът, по думите на Манолов е, че на този етап услугата могат да ползват само хора, които имат електронен подпис. Обмисля се вариант кръгът им да се разшири чрез въвеждане на електронно разплащане, плащане при получаване на крайния документ или в края на годината с данъците.
Последна промяна:
Свалете в pdf