МРРБ одобри за финансиране на проекта на община Асеновград за укрепване на Аман дере

466

На 13 април 2011 година МРРБ одобри проект на община Асеновград по Оперативна програма „Регионално развитие“ в мярка „За подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градски ъгломерации“. Това съобщи заместник-кметът Теньо Манолов. Темата на проекта е „Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда чрез предприемане на мерки за защита от наводнения“. Общата стойност е в размер на 996 011 лева, от които 49 810 лева са съфинансиране от общинския бюджет, а останалата сума е безвъзмездна помощ. Срокът за изпълнение е 18 месеца, като „броенето“ започва от деня, в който се подпише договора с МРРБ. А това трябва да стане в рамките на следващия един месец.

Строително-монтажните работи включват – почистване на дерето от храсти и наноси до чертите на града, извършване на корекция на наклона на двата бряга, изграждане на водохващане на повърхностните води от дерето и изграждане на извеждат водопровод, в това число и под жп линията Асеновград – Пловдив. Последно ще се извършва заустване на тръбите в коритото на река Асеница.

Последна промяна:
Свалете в pdf