На 3 юни общината ще подпише договор за финансирането на корекцията на Аман дере

428

На 3 юни 2011 година община Асеновград ще подпише договор с МРРБ за финансиране на корекция и реновиране на Аман дере с превантивна цел. Финансирането на проекта е безвъзмездно по Оперативна програма „Регионално развитие“ в мярка „За подкрепа за дребно мащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градски ъгломерации“. Това съобщи заместник-кметът Стоян Димитров. Темата на проекта е „Създаване на условия за устойчиво развитие и подобряване на жизнената среда чрез предприемане на мерки за защита от наводнения“. Общата стойност е в размер на 996 011 лева, от които 49 810 лева са съфинансиране от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е 18 месеца и започва от деня на подписването на договора. Строително-монтажните работи включват – почистване на дерето от храсти и наноси до чертите на града, извършване на корекция на наклона на двата бряга, изграждане на водохващане с филтър на повърхностните води от дерето и изграждане на извеждат водопровод, в това число под пътя Асеновград - Смолян и под жп линията Асеновград – Пловдив. Последно ще се извършва заустване на тръбите в коритото на река Чая.

До момента Аман дере създава много проблеми в града, през чиято територия преминава. Това са наводнения, изнасяне на инертни материали върху републиканския път за Смолян. Общата дължина на обекта е около 1 300 метра, а ръководител на проекта е Стоян Димитров. В момента общината е в преговори с ВиК Пловдив за изграждане на водозахранване с питейна вода на индустриалната зона, където досега водата се доставя от частен оператор.

Последна промяна:
Свалете в pdf