Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев подпис договор за изграждане на Общностен център за деца и семейства

414
Отделно общината е заложила в инвестиционната си програма 200 000 лева за изграждане на четвърти корпус за още две яслени групи за 44 деца. Така общият капацитет на детското заведение е за 132 деца. Срокът на проекта е 2 години.
Последна промяна:
Свалете в pdf