Кметът д-р Христо Грудев подписа договор с МРРБ за финансиране на проект за укрепване на Аман дере

385
Строително-монтажните работи включват – почистване на дерето от храсти и наноси до чертите на града, извършване на корекция на наклона на двата бряга, изграждане на водохващане на повърхностните води от дерето и изграждане на извеждащ водопровод, в това число и под жп линията Асеновград – Пловдив. Последно ще се извършва заустване на тръбите в коритото на река Асеница.
Последна промяна:
Свалете в pdf