Одобрен е проект на община Асеновград за включване като партньор в “Местна цифрова енергийна мрежа”

486

Проектът има за цел да развие Интернет-базирани инструменти, които да подпомагат общините да развиват техните планове за устойчиво енергийно развитие, да организират обмяна на опит между общините в тази област и да обучат общинските служители да ползват тези Интернет базирани инструменти. Проектът се финансира по програмата Интелигентна Енергия - Европа /ИЕЕ/. Координатор на проекта е Националният технически университет - Атина /Гърция/. Негови партньори са Черноморски регионален енергиен център /ЧРЕЦ/ и община Асеновград. Общината е предпочетена, тъй като има планински и селскостопански земи, а и желание да се развива в областта на енергийната ефективност /ЕЕ/ и възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/.

Проектът има значение за прилагане на последователна, интелигентна, стабилна политика на местно ниво за изграждане на един последващ етап на възобновяеми енергийни източници. Предвижда се територията на общината да бъде обследвана и направен анализ за това, като се уточнят местата за ветрогенератори, соларни системи и енергия от биомаса. Цялата информация ще бъде качена на интернет и всички потенциални инвеститори ще могат предварително да знаят кои и къде са най-подходящи условия.

Проектът ще спомогне и за оценката и разпространение на териториалните стратегии на общността, което пък ще допринесе за развитието на устойчив енергиен план за действие на територията. Финансирането от Европейския съюз е в размер на 75%, а останалите 25% е съфинансирането от партньора - община Асеновград.

Последна промяна:
Свалете в pdf