Продължават срещите с кметовете и с жителите на населени места в община Асеновград.

356
Продължават и изнесените приемни на ръководството на общината по селата, като за сряда е приемната в Избегли, а четвъртък д-р Караиванов ще се срещне с жителите на село Патриарх Евтимово.
Последна промяна:
Свалете в pdf