Относно Програма “Старт на кариерата” – 2008г.

839

 На 14-ти април стартира процедура по набиране на документи на кандидати за работа по Програма “Старт на кариерата” – 2008г. 

 

Кандидатите за участие в програмата следва да отговарят на следните критерии:  

  • Да са младежи на възраст до 29 години, ненавършени към 27.04.2008г.;
  • Да са завършили висше образование /дипломирани/ през 2007г. или 2008г.;
  • Притежаваното образование да съответства на изискваното от работодателя;
  • Да имат успех от дипломирането над “Добър 4,00”;
  • Да бъдат регистрирани като активно търсещи работа лица в Дирекциите “Бюро по труда”;
  • Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

          Работните места са в публичната администрация и са в централни ведомства /първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити/, в областни и общински администрации. Повече информация за тях, изискванията на работодателите, както и пълният комплект документи могат да се намерят на интернет-страниците на Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg  и на Агенция по заетостта http://www.az.government.bg.

 

Документите се подават лично от кандидатите и крайният срок е 25.04.2008г.

 
За повече информация в ДБТ – Асеновград: стая 107, телефон 0331 63 815
Юлиана Алагьозова   и  Йорданка Митрева.

 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ