Обява за граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Асеновград

689

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 

Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове при Община Асеновград, обявява срок за прием на документи на многогодишни вложители за включване в списъка на правоимащите по ЗУЖВГМЖСВ за 2008г. от 01.04.2008г. до 30.04.2008г.

Справки за подаване на документите - в стая 208 на 2 етаж, отдел "Управление на жилищни и нежилищни имоти и жилищна политика" в Общината.
 

От комисията

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ