Наемане на свободен обект № 61 в Търговски център

998

 

На основание чл.5 т.1,т.2,т.4,т.5,т.10,т.11,т.12,т.13 от Правилника за вътрешния ред на Търговски център- подплощадно пространство
 

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
 
Провеждане на жребий за наемане на свободен ОБЕКТ № 61 в Търговски център с квадратура 12,90 кв.м и месечен наем 318,00лв. за наемане при следните условия:
 
       1.   Приемане на молби за участие в жребий се приемат в Информационния център на Общината от 13.03.2008г. до 27.03.2008г.
 
       2.   Необходими документи за участие в жребия:
  • Решение за регистрация като търговец-оригинал и копие
  • Лична карта – оригинал и копие
  • Булстат – оригинал и копие
      3.   Жребият ще се проведе на 02.04.2008г. от 10.00 часа в зала 305 на Общината от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Асеновград.
      4.   В жребият не се допускат до участие молби без приложени необходимите изискуеми документи /посочени в т.2/.
      5.   В деня на жребият участниците присъстват лично или чрез упълномощен представител.
       6.   Спечелилият жребия при наемането на обекта трябва да представи:
  • Платен патентен данък
  • Свидетелство за данъчна регистрация на въведен в експлоатация касов апарат
  • Документ за липса на задължения към Общината и Държавата
За допълнителна информация: 0331 / 6-26-35 или в управлението на дейност “Пазари, тържища, паркинги и рекламна дейност”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ