До Н-ци Илия В.Николов и Васил Илиев Велчев - относно изготвен ПУЛ /ПРЗ/ план за застрояване

1003

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД , ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

                                                                                       до
                                                                                           Имот
                                                                                           Н-ци Илия В.Николов
                                                                                           Васил Илиев Велчев
                                                                                           Ж.к „Надежда" бл.518 вх.Б ап.ЗЗ
                                                                                           София
 
 
 
      Съобщаваме Ви, че е изготвен ПУЛ /ПРЗ/ план за застрояване за №44834.27.292 по кадастрална карта на с.Лясково кв.12
      Поканваме Ви в 14 дневен срок от получаване на настоящото да се запознаете със същия, който е изложен в Информационния център на Общината. Писмени възражения или предложения можете да направите до Дирекция "ТСУ и А" в същия срок на основание чл. 128/5/ от ЗУТ.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ