Публично обсъждане на промяна на отреждане на УПИ І-общ.зеленина, кв.3 по плана на ПЗ "Изток"

647

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

На основание чл.121 от ЗУТ, във връзка с чл.62(а), ал.2 от ЗУТ Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА
 
На 19.06.2008г. /четвъртък/ от 10 часа в зала №601 на Общината публично обсъждане на промяна на отреждане на УПИ І-общ.зеленина, кв.3 по плана на ПЗ”Изток”, гр.Асеновград.
Поканват се всички граждани и организации, регистрирани на територията на общината да вземат участие в обсъждането.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ