Община Асеновград извършва регистрация на сглобяеми гаражи, поставени на общинско място

998

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

УВЕДОМЯВА
 
Гражданите поставили сглобяеми гаражи на общинско място ЗАПАДНО ОТ РЕКА ЧАЯ, че съгласно решение № 97/30.01.2008г. на Общински съвет Асеновград е необходимо да ги регистрират в срок до 30.06.2008г. в стая № 409 в сградата на Общината.
Дължимите суми от гражданите са:
- за издаване на разрешение за поставяне на лека гаражна клетка - 25 лв.
- такса за ползване на терен – общинска собственост  – 15 лв. /на месец/
При неизвършена регистрация в посочения срок ще се налага глоба от 100 лв.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ