До Теодора Атанасова Тодорова - относно възражение за ПУП /ПРЗ/

785

ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД

4230, гр. Асеновград, пл."Акад. Н. Хайтов" 9      тел. 62160-62164
 
 
Община Асеновград
Изх.№ 94-Т-205/27.02.2008г. 
 
                                                                                         ДО
                                                                                         Теодора Атанасова Тодорова
                                                                                         Ж.к. „Красно село" бл.209 вх.Е ап.108
                                                                                         Гр.София
 
 
     Относно: Възражение вх.№94-Т-205/23.11.2007г. за ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот с КИ №99087.037.085 по плана на Стоп. двор кв. Горни Воден, гр.Асеновград.
 
     Дирекция "УТ, СК, БЕ" при Община Асеновград Ви уведомява,
 
     Преписката по одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на имот с КИ №99087.037.085 по плана на Стоп. двор кв. Горни Воден, гр.Асеновград е прекратена, поради оттегляне молбата от вносителя.
 
 
 
 
 
ГЛ. АРХИТЕКТ: /             п            /
/арх.Д.Шишков/

дш/сн

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ