Община Асеновград СПИРА процедура по провеждане на неприсъстевн конкурс

748

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
На основание Заповеди  № № А- 1170,  А-1171 и А- 1172 от 25.06.2008 г. на Кмета на Община Асеновград , във връзка с Решение № 220 от 18.06.2008г. на Общински съвет - Асеновград
 
С П И Р А
 
Процедурите по провеждане на неприсъствени конкурси за отдаване под наем на следните обекти- публична общинска собственост:
 
            1. Язовир в землището на с. Червен, местността „Ченгене дере” , имот № 80437.16.1, с площ 34.245 дка;
            2. Язовир №1 в землището на с. Патриарх Евтимово, поземлен имот № 55590.0.97, с площ 139.423 дка;
          3. Язовир,  находящ се в землището на с. Тополово, местността „Кюмюрджу баир”, поземлен имот № 72789.103.153, с площ 110.342 дка   
         
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 6-21-60 ( до 64), вътр. 335 или 6-73-45
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ