СЪОБЩЕНИЕ за собствениците на кафе-автомати, разположени на тротоари, площади и др.

721

 

ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД 
 
УВЕДОМЯВА
 
Собствениците на кафе-автомати разположени на тротоари, площади и други да се явятв сградата на Община Асеновград, в стая № 209 в срок до 15.09.2008 г. за регистрация и заплащане на определената от Общински съвет Асеновград такса.
 
 
Незаконните кафе-автомати ще бъдат принудително премахнати.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ