Община Асеновград обявява ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ за наемане на свободен ОБЕКТ № 54 в Търговски център с квадратура 8.69 кв.м

754

 

На основание чл.5 т.1,т.2,т.4,т.5,т.10,т.11,т.12,т.13 от Правилника за вътрешния ред на Търговски център- подплощадно пространство
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА
 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЖРЕБИЙ  за наемане на свободен ОБЕКТ № 54 в Търговски център с квадратура 8.69 кв.м и месечен наем 243,00лв. за наемане при следните условия:
 
1.Приемане на молби за участие в жребий се приемат в Информационния център на Общината от 11.09.2008г. до 25.09.2008г.
 
2.Необходими документи за участие в жребия, които се подават едновременно с молбата като приложения към нея:
  • Решение за регистрация като търговец- копие
  • Лична карта –  копие
  • Булстат –  копие
В деня на жребия се представят и оригиналите на горепосочените документи.
 
3.Жребият ще се проведе на 01.10.2008г. от 10.00 часа в зала 305 на Общината от комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Асеновград.
4.В жребият не се допускат до участие молби без приложени необходимите изискуеми документи /посочени в т.2/.
5.В деня на жребият участниците присъстват лично или чрез упълномощен представител.
6.Спечелилият жребия при наемането на обекта трябва да представи:
  • Платен патентен данък
  • Свидетелство за данъчна регистрация на въведен в експлоатация касов апарат
  • Документ за липса на задължения към Общината и Държавата
 
За допълнителна информация: 0331 / 6-26-35 или в управлението на дейност “ Пазари, тържища, паркинги и рекламна дейност”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ