Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД- /мандат 2015-2019/ - приет с решение № 65/16.12.2015 г., взето на Петото редовно заседание с Протокол №5 от 16.12.2015г., изм. и доп. с Решение № 1603/ 26.09.2018 г. 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД - изм. и доп. с решение № 457/01.08.2012 г., изм. и доп. с решение № 1291/12.02.2014 г.
 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТ  "ИНСПЕКТОРАТ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" - приет с Решение № 1081, протокол № 34 от 28.08.2013 г., в сила от 09.09.2013 г., изм. и доп. с решение № 1753/17.12.2014 г., изм. и доп. с решение № 642/ 26.10.2016 г., изм. и доп. с Решение №1763/ 30.01.2019 г.
 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - приет с Решение № 711/30.01.2013 г., изм. и доп. с решение № 1649/ 29.10.2014 г., изм. и доп. с решение № 1951/ 20.05.2015 г., изм. и доп. с решение № 449/ 06.07.2016 г./
 

 
 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ