Председател Общински съвет

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ

От 11.11.2019 г. избран за Председател на Общински съвет – Асеновград /мандат 2019-2023/

 

Роден на 05.05.1961 г. в гр. Асеновград. Женен с две дъщери.

Образование: Магистър по икономика. Завършил през 1987 г. – Университет по финанси и икономика в гр. Санкт Петербург – Русия.

След завършването си работи като икономист в стопанската сфера и Община Асеновград като главен счетоводител.

От 2003 година – финансов контрольор в ТП на НОИ – Пловдив. 2015 г. - 2017 г. – общински съветник, секретар на ПК по Бюджет и финанси, член на ПК Правна и ПК по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Асеновград, от 12.12.2017 г.  Председател на Общински съвет – Асеновград./мандат 2015-2019/

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ