Превантивни мерки

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf

Министерството на здравеопазването отправи препоръки към гражданите - как да се предпазят от заразяване с коронавирус.

Ето какво препоръчват от МЗ, с цел да предпазите себе си и околните от заболяване, да намалите риска от заразяване с коронавирус, да предпазите другите от заболяване, да се грижите за безопасността на храната, която консумирате, както и да се грижите за здравето си, когато сте на път:

1. Да се спазва висока лична хигиена. Редовно почиствайте ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа. или ги мийте с вода и сапун.
2. При кихане или кашляне покривайте устата и носа си със свивката на лакътя или със салфетка, която изхвърлете веднага.
3. Избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица.
4. Мийте ръцете си: след кихане или кашляне; когато се грижите за болен; преди, по време на и след приготвяне на храна; преди хранене; след ползване на тоалетна; когато са видимо замърсени; след досег с животни или техни изпражнения.
5. Избягвайте контакт с хора, ако кашляте или не се чувствате добре.
6. Не плюйте на обществени места.
7. Ако имате температура, кашлица или затруднено дишане своевременно потърсете лекар и го уведомете къде сте пътували.
8. Използвайте различни ножове и дъски за рязане на сурово месо и преработени храни.
9. Мийте ръцете си веднага след като сте пипали сурово месо и преди да докоснете преработени храни.
10. Не тръгвайте на път, ако имате температура и кашлица.
11. Когато сте на път не докосвайте очите, носа и устата си.
12. Ако слагате маска, поставете я така, че да покрива устата и носа и не я докосвайте повече.
13. След всяка употреба незабавно изхвърляйте еднократните маски и мийте ръцете си.
14. Ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа и своевременно потърсете медицинска помощ.
15. Когато отидете на лекар, уведомете го къде сте пътували.
16. Консумирайте само храна, преминала през достатъчна топлина обработка.
17. Избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни животни.
18. Избягвайте ръкостискане.
19. Не докосвайте очите, носа и устата си.
20. Пазете дистанция от 2 метра от останалите.
21. Редовно дезинфекцирайте ръцете (до 20 пъти дневно) си с алкохолсъдържаща кърпичка, препарати, съдържащи най-малко 60% етилов алкохол или сапун.
22. Извършвайте редовно дезинфекция на поещенията, особено на тези, за общо ползване.
23. При наличие на повишена температура или дихателна недостатъчност потърсете медицинска помощ по телефона - обърнете се към личния лекар. Не се явявайте на работа. Изчакайте специализиран медицински транспорт.
 
Тук може да откриете ПИСМАТА от РЗИ - Пловдив и РУО - Пловдив, във връзка с временното преустановяване на присъствените занятия в училищата на територията на община Асеновград.
 
 
 
 
Тук може да откриете и изтеглите заявленията и декларациите за освобождаване от наем и тротоарно право за времето на извънредното пложение: заявление - тротоарно право; заявление - наем на 50%; заявление - наем изцяло.
 
Организация по работата на персонала в детските градини в Асеновград, по време на на извънредно положение: ДГ "Асенова крепост"; ДГ "Бако Динчо"; ДГ "Дружба"; ДГ "Зорница"; ДГ "Мир"; ДГ "Надежда"ДГ "Никола Й. Вапацаров"ДГ "Пролет"ДГ "Радост"ДГ "Щастливо детство".
 
Организация в детски градини и ясли за започване на работата им:
 

Заповед №А-584 - Комисия за контрол на изразходваните дарения

Заповед №А-562 - Допълнителни членове на Оперативния щаб за борба с COVID 19

Заповед №А-558 - Градски автобуси

Заповед №А-550 - Междуселищни автобуси

Заповед №А-524 - Общински пазар

Заповед №А-522 – Пропускателен режим в магазините

Заповед №А-511 - Търговски обекти

Заповед №А-509 - Противоепидемични мерки до 29.03.2020 г.

Заповед № А-452 - Сформиране на Оперативен щаб за борба с COVID 19



МИНИСТЕРСКИ ЗАПОВЕДИ И НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

 

Заповед №РД-01-611/10.08.2022 г. - За отмяна Заповед № РД-01-577/21.07.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-586/28.07.2022 г.

Заповед №РД-01-384/09.08.2022 г. - За временни противоепидемични мерки на територията на Република Българшия, считано от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г.

Заповед №РД-01-586/28.07.2022 г. - За изменение и допълнение на заповед №РД-01-577/21.07.2022 год.

Заповед №РД-01-577/21.07.2022 г. - Нови противоепидемични мерки, на територията на област Пловдив

Заповед №РД-01-211/16.02.2022 г. - Нови противоепидемични мерки, касаещи провеждането на присъственият учебен процес с ученици от пети до 12 клас. 

Заповед №РД-01-210/16.02.2022 г. - Нови противоепидемични мерки, касаещи провеждането на плнов приeм и плонова оперативна дейност в многопорфилните и специализирани болници

Заповед №РД-01-209/16.02.2022 г. - Нови противоепидемични мерки, касаещи игралните зали, казината и заведенията за хранене. 

Заповед №РД-01-977/26.11.2021 г. - Нови противоепидемични мерки, влизането на лица в България от определени държави, в сила от 01.12.21 г. до 31.03.22 г. 

Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г. - Нови противоепидемични мерки, касаещи посещението на детски центрове, спортни клубове и организиране на друг вид групови мероприятия, в сила от 01.12.21 г. до 31.03.22 г. 

Заповед №РД-01-968/26.11.2021 г. - Нови противоепидемични мерки, касаещи организирането на работния процес, в сила от 01.12.21 г. до 31.03.22 г. 

Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. - Временни противоепидемични мерки, в сила от 04.11.21 г. до 30.11.21 г. 

Заповед №РД-01-890/03.11.2021 г. - Временни противоепидемични мерки, в сила от 04.11.21 г. до 30.11.21 г. 

Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. - Нови противоепидемични мерки от 00:00 ч. на 21.10.2021 г.

Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. - Въвеждане на нови противоепидемични мерки, които ще са в сила от 07.09.21 г. до 31.10.21 г.

Заповед №РД-01-712/19.08.2021 г. - Ограничаващата до 50% възможност за използване капацитета на помещенията отпада при няколко условия

Заповед №РД-01-647/29.07.2021 г. - Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, за провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и др., считано от  01.08.21 г. до 31.08.21 г.

Заповед №РД-01-646/29.07.2021 г. -Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, за работодатели организиращи провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, считано от  01.08.21 г. до 31.08.21 г.

Заповед №РД-01-645/28.07.2021 г. - Временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави на територията на Република България, считано от  29.07.21 г. до 31.08.21 г.

Заповед №РД09-798/31.03.2021 г. - Провеждане на учебни занятия за 01.04.21 г. и 02.04.21 г.

Заповед №РД-01-194/30.03.2021 г. - Промени на противоепидемичните мерки - в сила от 01.04.21 г. до 30.04.21 г.

Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. - Нови противоепидемични мерки - в сила от 22.03.21 г. до 31.03.21 г.

Заповед №РД-01-296/11.03.2021 г. - Въведени временни противоепидемични мерки за област Пловдив до 26.03.21 г.

Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. - Въведени противоепидемични мерки - до 21.12.20 г.

Заповед №РД-01-651/11.11.2020 г. - Въведени нови мерки - до 30.11.20 г.

Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г. - Противоепидемични мерки - до 12.11.20 г.

Заповед №РД-01-611/22.10.2020 г. - Провеждане на културни, спортни, конферентни и друг вид масови мероприятия

РД-01-609/21.10.2020 г. - Нови правила за носене на маска за лицето, за работата на търговските обекти и други допълнителни мерки

Заповед №РД-01-603/13.10.2020 г. - Противоепидемични мерки при провеждане на обучителни, културни, спортни и друг вид мероприятия

Заповед №РД-01-489/31.08.2020 г. - Възобновява се присъствената форма на образователния прооцес

Заповед №РД-01-399/12.07.2020 г. - Нощните заведения отварят варти при определени условия

Заповед №РД-01-393/09.07.2020 г. - Спортни мероприятия без публика, събития на закрито - до 30 души

Заповед №РД-01-354/22.06.2020 г. - Задължително носене на маска или друго предпазно средство за лице

Заповед №РД-01-353/22.06.2020 г. - Противоепидемични мерки от 23.06.20 г. до 30.06.20 г.

Заповед №РД-01-337/13.06.2020 г. - Разрешение за отваряне на барове и дискотеки

Заповед №РД-01-332/12.06.2020 г. - Посещение на нощни заведения и дискотеки

Заповед №РД-01-331/12.06.2020 г. - Противоепидемични мерки до 30.06.20 г.

Заповед №РД-01-302/03.06.2020 г. - Провеждане футболни първенства

Заповед №РД-565/03.06.2020 г. - Провеждане на спортни състезания и мероприятия

Заповед №РД-01-287/30.05.2020 г. - Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 30.05.20 г. до 14.06.20 г.

Заповед №РД-09-554/29.05.2020 г. - Разрешение за индивидуални спортни занимания на закито

Заповед №РД-01-277/26.05.2020 г. - Разрешение за посещение на ресторанти и закрити площи
Указания към Заповед №РД-01-277:

Заповед №РД-01-272/20.05.2020 г. - Разрешение за провеждане на колективни спортни занимания

Заповед №РД-01-268/15.05.2020 г. - Посещение на фитнес зали и МОЛ

Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. - Организиране на работната дейност

Заповед №РД-01-263/14.05.2020 г. - Места, в които се забранява посещението

Заповед №РД-01-264/14.05.2020 г. - Болнично лечение на пациенти с потвърден COVID-19

Заповед №РД-01-265/14.05.2020 г. - Забрана за влизане в страната

Заповед №РД-01-259/11.05.2020 г. - Провеждане на колективни спортове на открито

Заповед №РД-01-256/11.05.2020 г. - Посещения на музеи, кина и провеждане на културни събития

Заповед №РД-01-250/05.05.2020 г. - Изисквания за функциониране на заведенията

Заповед №РД-09-371/03.05.2020 г. - Спорт на открито

Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. - Отмяна на част от противоепидемичните мерки

Заповед №РД-01-248/01.05.2020 г. - Отпада ограничението за посещениe на природни паркове и планини

Заповед №РД-01-247/01.05.2020 г. - Отпада задължителното носене на маски на открито

Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г. - Посещениe на паркове

Заповед №РД-01-236/24.04.2020 г. - Удължаване на извънредното положение в България

Заповед №РД-01-218/15.04.2020 г. - Дни, в които пазарите ще бъдат отворени

Заповед №РД-01-199/11.04.2020 г. - Забрана за функциониране на фермерските пазари

Заповед №РД-01-197/11.04.2020 г. - Задължително носене на маска или шал, извън дома

Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. - Важни промени по отношени на противоепидемичните мерки и карантиниране на лица

Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. - Фермерски и кооперативни пазари

Препоръка № 04-04-47/31.03.2020 г. - Препоръка за носене на лични предпазни средства

Заповед № РД-01-158/ 26.03.2020 г. – Прибиране на пътуващи от държави с регистрирани случаи на COVID-19

Заповед № РД-01-154/ 26.03.2020 г. – Търговски обекти в големи центрове, тип МОЛ

Заповед № РД-01-153/ 25.03.2020 г. – Контролно-пропускателни пунктове (КПП) на градове

Заповед № РД-01-144/ 22.03.2020 г. – Посещение на паркове и градини

Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020 г. – Допълнителни противоепидемични мерки от 21.03.2020 г.

Заповед № РД-01-139/ 19.03.2020 г. – Събиране на повече от 2 лица над 60 г. в 1 помещение

Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020 г. – Възрастни хора

Заповед № РД-01-130/ 17.03.2020 г. – Лица, подлежащи на карантина

Заповед № РД-01-129/ 16.03.2020 г. – Домашна изолация и лечение

Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. - Противоепидемични мерки до 29.03.2020 г.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ