Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

 

Отчет за 2023 г. по изпълнение на мерките заложени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Отчет за 2022 г. по изпълнение на мерките заложени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Общ протокол от преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Отчет за 2021 г. по изпълнение на мерките заложени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Най-важни акценти от целите, заложени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Асеновград, с План за действие 2021 - 2024 г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград, план за действие 2021-2024 г.

Отчет за 2020 г. по изпълнение на мерките заложени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Отчет за 2019 г. по изпълнение на мерките заложени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

Отчет за 2018 г. по изпълнение на мерките заложени в Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Асеновград

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ