Програма за управление

Програма за управление през мандат 2015-2019 год. на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов, внесена в Общински съвет с вх. № ДЗ-207/ 03.02.2016 год. в изпълнение на разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА:

Програма за управление през мандат 2015-2019 год. (.pdf)

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ