Програма за управление

Програма за управление през мандат 2019-2023 год. на кмета на Община Асеновград д-р Христо Грудев, внесена в Общински съвет с вх. № ДЗ-179/ 16.03.2020 год. в изпълнение на разпоредбата на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА:

Програма за управление през мандат 2019-2023 год. (.pdf)

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ