Публичeн регистър СРД до 2015 г.

Публичен регистър на фирмите - изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград до 2015 г.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ