Публични регистри

 
Съдържа регистри в реално време за:
*Договори за помещения, за павилиони, за терени, за концесия, за съоръжения, ДМА и др., за язовири, за земеделски земи;
*Разрешения за РИЕ, за търговска дейност на открито, за поставяне на лека гаражна клетка, за таксиметров превоз и др.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ