Мандат 2003 г. - 2007 г.

70-то Извънредно заседание - 26.09.2007 г.

69-то Извънредно заседание - 12.09.2007 г.

68-мо Извънредно заседание - 09.08.2007 г.

67-мо Редовно заседание - 01.08.2007 г.

66-то Редовно заседание - 25.07.2007 г.

65-то Редовно заседание - 27.06.2007 г.

64-то Извънредно заседание - 08.06.2007 г.

63-то Редовно заседание - 30.05.2007 г.

62-ро Редовно заседание - 16.05.2007 г.

61-во Редовно заседание - 25.04.2007 г.

60-то Редовно заседание - 28.03.2007 г.

59-то Редовно заседание - 28.02.2007 г.

58-мо Извънредно заседание - 05.02.2007 г.

57-мо Редовно заседание - 31.01.2007 г.

56-то Редовно заседание - 20.12.2006 г.

55-то Редовно заседание - 13.12.2006 г.

54-то Редовно заседание - 29.11.2006 г.

53-то Извънредно заседание - 17.11.2006 г.

52-ро Редовно заседание - 31.10.2006 г.

51-во Редовно заседание - 27.09.2006 г.

50-то Извънредно заседание - 18.09.2006 г.

49-то Извънредно заседание - 19.07.2006 г.

48-мо Редовно заседание - 26.07.2006 г.

47-мо Извънредно заседание - 11.07.2006 г.

46-то Редовно заседание - 28.06.2006 г.

45-то Редовно заседание - 07.06.2006 г.

44-то Редовно заседание - 23.05.2006 г.

43-то Редовно заседание - 26.04.2006 г.

42-ро Редовно заседание - 05.04.2006 г.

41-во Редовно заседание - 29.03.2006 г.

40-то Редовно заседание - 22.02.2006 г.

39-то Редовно заседание - 25.01.2006 г.

38-мо Редовно заседание - 21.12.2005 г.

37-мо Редовно заседание - 30.11.2005 г.

36-то Редовно заседание - 26.10.2005 г.

35-то Извънредно заседание - 11.10.2005 г.

34-то Редовно заседание - 28.09.2005 г.

33-то Извънредно заседание - 13.09.2005 г.

32-ро Редовно заседание - 27.07.2005 г.

31-во Редовно заседание - 25.05.2005 г.

30-то Извънредно заседание - 09.05.2005 г.

29-то Редовно заседание - 27.04.2005 г.

28-мо Редовно заседание - 30.03.2005 г.

27-мо Редовно заседание - 23.02.2005 г.

26-то Извънредно заседание - 11.02.2005 г.

25-то Редовно заседание - 26.01.2005 г.

24-то Редовно заседание - 22.12.2004 г.

23-то Извънредно заседание - 07.12.2004 г.

22-ро Редовно заседание - 24.11.2004 г.

21-во Извънредно заседание - 15.11.2004 г.

20-то Извънредно заседание - 28.10.2004 г.

19-то Редовно заседание - 27.10.2004 г.

18-то Извънредно заседание - 15.10.2004 г.

17-то Редовно заседание - 29.09.2004 г.

16-то Редовно заседание - 28.07.2004 г.

15-то Редовно заседание - 30.06.2004 г.

14-то Извънредно заседание - 15.06.2004 г.

13-то Редовно заседание - 26.05.2004 г.

12-то Редовно заседание - 28.04.2004 г.

11-то Редовно заседание - 31.03.2004 г.

10-то Извънредно заседание - 12.03.2004 г.

9-то Редовно заседание - 25.02.2004 г.

8-мо Извънредно заседание - 18.02.2004 г.

7-мо Редовно заседание - 28.01.2004 г.

6-то Извънредно заседание - 23.12.2003 г.

5-то Редовно заседание - 17.12.2003 г.

4-то Извънредно заседание - 02.12.2003 г.

3-то Редовно заседание - 19.11.2003 г.

2-ро Извънредно заседание - 10.11.2003 г.

1-во Редовно заседание - 10.11.2003 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ