Мандат 2007 г. - 2011 г.

60 -то Извънредно заседание - 21.09.2011 г.

59 -то Редовно заседание - 07.09.2011 г.

58 -мо Редовно заседание - 03.08.2011г.

57-мо Редовно заседание - 13.07.2011 г.

56-то Редовно заседание - 22.06.2011 г.

55-то Извънредно заседание - 15.06.2011 г.

54-то Редовно заседание - 18.05.2011 г.

53-то Редовно заседание - 20.04.2011 г.

52-ро Редовно заседание - 30.03.2011 г.

51-во Извънредно заседание - 02.03.2011 г.

50-то Редовно заседание - 16.02.2011 г.

49-то Извънредно заседание - 03.02.2011 г.

48-мо Редовно заседание -26.01.2011 г.

47-мо Редовно заседание -15.12.2010 г.

46-то Редовно заседание - 24.11.2010 г.

45-то Редовно заседание - 05.11.2010 г.

44-то Редовно заседание - 27.10.2010 г.

43-то Редовно заседание - 08.09.2010 г.

42-ро Редовно заседание - 23.08.2010 г.

41-во Редовно заседание - 04.08.2010 г.

40-то Редовно заседание - 28.07.2010 г.

39-то Редовно заседание - 23.06.2010 г.

38-мо Редовно заседание - 19.05.2010 г.

37-мо Редовно заседание - 28.04.2010 г.

36-то Редовно заседание - 31.03.2010 г.

35-то Редовно заседание - 24.02.2010 г.

34-то Редовно заседание - 27.01.2010 г.

33-то Редовно заседание - 16.12.2009 г.

32-ро Редовно заседание - 25.11.2009 г.

31-во Редовно заседание - 28.10.2009 г.

30-то Редовно заседание - 30.09.2009 г.

29-то Редовно заседание - 09.09.2009 г.

28-мо Редовно заседание - 05.08.2009 г.

27-мо Редовно заседание - 22.07.2009 г.

26-то Извънредно заседание - 16.06.2009 г.

25-то Редовно заседание - 20.05.2009 г.

24-то Редовно заседание - 29.04.2009 г.

23-то Редовно заседание - 25.03.2009 г.

22-ро Редовно заседание - 25.02.2009 г.

21-во Извънредно заседание - 06.02.2009 г.

20-то Редовно заседание - 28.01.2009 г.

19-то Редовно заседание - 19.12.2008г.

18-то Редовно заседание - 26.11.2008 г.

17-то Редовно заседание - 22.10.2008 г.

16-то Редовно заседание - 10.09.2008 г.

15-то Извънредно заседание - 31.07.2008 г.

14-то Редовно заседание - 23.07.2008 г.

13-то Редовно заседание - 09.07.2008 г.

12-то Редовно заседание - 25.06.2008 г.

11-то Редовно заседание - 16.06.2008 г.

10-то Редовно заседание - 21.05.2008 г.

9-то Редовно заседание - 23.04.2008 г.

8-мо Редовно заседание - 26.03.2008 г.

7-мо Редовно заседание - 19.03.2008 г.

6-то Редовно заседание - 27.02.2008 г.

5-то Редовно заседание - 30.01.2008 г.

4-то Редовно заседание - 19.12.2007 г.

3-то Извънредно заседание - 28.11.2007 г.

2-ро Извънредно заседание - 14.11.2007 г.

1-во Редовно заседание - 09.11.2007 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ