Мандат 2019 г. - 2023 г.

55-то Редовно заседание - 20.09.2023 г.

Приложения към 55-то Редовно заседание


54-то Редовно заседание - 30.08.2023 г.

Приложения към 54-то Редовно заседание


53-то Редовно заседание - 12.07.2023 г.

Приложения към 53-то Редовно заседание


52-то Редовно заседание - 21.06.2023 г.

Приложения към 52-то Редовно заседание


51-то Редовно заседание - 23.05.2023 г.

Приложения към 51-то Редовно заседание


50-то Редовно заседание - 26.04.2023 г.

Приложения към 50-то Редовно заседание


49-то Редовно заседание - 22.03.2023 г.

Приложения към 49-то Редовно заседание


48-то Редовно заседание - 22.02.2023 г.

Приложения към 48-то Редовно заседание


47-то Редовно заседание - 25.01.2023 г.

Приложения към 47-то Редовно заседание


46-то Редовно заседание - 14.12.2022 г.

Приложения към 46-то Редовно заседание


45-то Редовно заседание - 23.11.2022 г.

Приложения към 45-то Редовно заседание


44-то Редовно заседание - 26.10.2022 г.

Приложения към 44-то Редовно заседание


43-то Редовно заседание - 20.09.2022 г.

Приложения към 43-то Редовно заседание


42-то Редовно заседание - 31.08.2022 г.

Приложения към 42-то Редовно заседание


41-то Редовно заседание - 06.07.2022 г.

Приложения към 41-то Редовно заседание


40-то Редовно заседание - 20.06.2022 г.

Приложения към 40-то Редовно заседание


39-то Редовно заседание - 18.05.2022 г.


38-то Редовно заседание - 26.04.2022 г.

Приложения към 38-то Редовно заседание


37-то Редовно заседание - 30.03.2022 г.

Приложения към 37-то Редовно заседание


36-то Извънредно заседание - 14.03.2022 г.


35-то Редовно заседание - 23.02.2022 г.

Приложения към 35-то Редовно заседание


34-то Редовно заседание - 26.01.2022 г.

Приложения към 34-то Редовно заседание


33-то Редовно заседание - 22.12.2021 г.

Приложения към 33-то Редовно заседание


32-то Редовно заседание - 24.11.2021 г.

Приложения към 32-то Редовно заседание


31-то Редовно заседание - 27.10.2021 г.

Приложения към 31-то Редовно заседание


30-то Редовно заседание - 29.09.2021 г.

Приложения към 30-то Редовно заседание


29-то Редовно заседание - 25.08.2021 г.

Приложения към 29-то Редовно заседание


28-то Извънредно заседание - 26.07.2021 г.

Приложения към 28-то Извънредно заседание


27-то Редовно заседание - 01.07.2021 г.

Приложения към 27-то Редовно заседание


26-то Редовно заседание - 16.06.2021 г.

Приложения към 26-то Редовно заседание


25-то Редовно заседание - 19.05.2021 г.

Приложения към 25-то Редовно заседание


24-то Редовно заседание - 21.04.2021 г.

Приложения към 24-то Редовно заседание


23-то Редовно заседание - 24.03.2021 г.

Приложения към 23-то Редовно заседание


22-то Редовно заседание - 24.02.2021 г.

Приложения към 22-то Редовно заседание


21-то Редовно заседание - 27.01.2021 г.

Приложения към 21-то Редовно заседание


20-то Редовно заседание - 16.12.2020 г.

Приложения към 20-то Редовно заседание


19-то Редовно заседание - 18.11.2020 г.


18-то Редовно заседание - 28.10.2020 г.

Приложения към 18-то Редовно заседание


17-то Редовно заседание - 30.09.2020 г.

Приложения към 17-то Редовно заседание


16-то Извънредно заседание - 14.09.2020 г.


15-то Редовно заседание - 26.08.2020 г.

Приложения към 15-то Редовно заседание


14-то Извънредно заседание - 27.07.2020 г.

Приложения към 14-то Извънредно заседание


13-то Редовно заседание - 15.07.2020 г.

Приложения към 13-то Редовно заседание


12-то Редовно заседание - 24.06.2020 г.

Приложения към 12-то Редовно заседание


11-то Извънредно заседание - 27.05.2020 г.


10-то Редовно заседание - 27.05.2020 г.

Приложения към 10-то Редовно заседание


9-то Редовно заседание - 29.04.2020 г.

Приложения към 9-то Редовно заседание


8-мо Редовно заседание - 25.03.2020 г.

Приложения към 8 -мо Редовно заседание


7-мо Редовно заседание - 27.02.2020 г.

Приложения към 7-мо Редовно заседание


6-то Редовно заседание - 29.01.2020 г.

Приложения към 6-то Редовно заседание


5-то Извънредно заседание - 30.12.2019 г.

Приложения към 5-то Извънредно заседание 


4-то Редовно заседание - 11.12.2019 г.

Приложения към 4-то Редовно заседание


3-то Извънредно заседание - 02.12.2019 г.

2-ро Извънредно заседание - 20.11.2019 г.

1-во Редовно заседание - 11.11.2019 г.

 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ