Събития

От 24 – ти януари стартира кампания по раздаване на талони за чипиране на домашни кучета.

Общинска администрация уведомява съгражданите си, че от 24- ти януари стартира кампания по раздаване на талони за частично поемане на разходите по чипиране и издаване…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ