Кампания за събиране на дрехи в Асеновград

Кампания за събиране на дрехи в Асеновград 202

Акцията ще се състои на паркинга на ДИП - България (на улица "Съединение"). Гражданите, които желаят да предадат вече ненужни за тях облекла, покривки, завивки и други, могат да го направят от 08:00 ч. до 16:00 ч.


Начална дата: петък, 17 септември 2021

Крайна дата: петък, 17 септември 2021


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ