Конкурс за мартеници в Асеновград

Конкурс за мартеници в Асеновград 654

НЧ "Родолюбие" в Асеновград, съвместно с БЧК - Асеновград, обявяват благотворителен общински конкурс за изработване на мартеници „Бъди здрав с Пижо и Пенда“. Целта е да се насърчи развитието на творческите способности и въображението на децата и младите хора при изработката на мартеници. Участниците в конкурса ще обогатят знанията си за българската мартеница, за начина на изработване на мартеници, за първомартенската обредност. Конкурсът има за цел да провокира интерес сред децата на асеновградска община, да се запознаят с красотата и символиката на мартениците, да формира у тях творческо и естетическо мислене.

В общински конкурс „Бъди здрав с Пижо и Пенда“ могат да участват деца и ученици от училищата и детските градини в общината, читалищата, извънучилищните звена и неправителствените организации, в следните възрастови групи: до 7 г.; I клас - IV клас; V клас - VII клас; VIII клас - ХІІ клас. Категории: „Мартеници“; „Кукла, пано или накит“; „Колаж”.

Мартениците се преглеждат и селекционират от компетентно 3-членно жури, а критериите са: оригиналност на изпълнението; техника на изпълнението; да отговаря на българската народна традиция; използвани материали. Всяко изделие трябва да има етикет със следната информация: име и фамилия на участника; клас и училище/извънучилищно звено; в коя категория участва; телефон за контакт.

Краен срок: 17:00 ч. на 23.02.24 г. (петък). Място за предаване на готовите творби: всеки работен ден в НЧ „Родолюбие”, на адрес: гр. Асеновград, ул. „Николай Хайтов” №4, Дафинка Комитова. Официалното награждаване и откриване на дарителската изложба-базар ще се състои на 28.02.24 г. (сряда) от 17:00 ч. пред НЧ „Родолюбие” в Асеновград. Изпратените творби няма да бъдат връщани на участниците. Същите ще бъдат включени в благотворителната изложба-базар. Събраните средства ще бъдат предоставени, като дарение, на общинската организация на „Червения кръст”, за да достигнат до хора и семейства в нужда.

За повече информация: Дафинка Комитова, тел.: 0895 45 3777.


Начална дата: петък, 09 февруари 2024

Крайна дата: сряда, 28 февруари 2024


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ