Отчетно-изборно събрание на читалището в кв. "Горни Воден", Асеновград

Отчетно-изборно събрание на читалището в кв. 54

Читалищното настоятелство при НЧ "Св. св. Кирил и Методий" в кв. "Горни Воден", Асеновград свиква общо отчетно-изборно събрание. Началният час е 17:30 ч., а мястото - библиотеката.

Дневен ред:
1. Приемане отчета на Настоятелството за дейността на читалището за 2023 г.
2. Приемане отчета на Проверителната комисия за финансова дейност на читалището за 2023 г.
3. Приемане бюджета на читалището за 2024 г.
4. Избор на ръководни органи на читалището.
5. Промяна в Устава на НЧ "Св. св. Кирил и Методий".
6. Други.


Начална дата: понеделник, 15 април 2024

Крайна дата: понеделник, 15 април 2024


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ