Отново възраждат обичая "Мартуване" в Асеновград

Отново възраждат обичая 197

Ще се проведе възстановка на обичая "Мартуване" в ОУ „Ангел Кънчев” - Асеновград, от 09:30 ч.


Начална дата: петък, 01 март 2024

Крайна дата: петък, 01 март 2024


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ