Събития

Конкурс за най- добро домашно вино

По традиция на 31 януари всяка година в Асеновград се провежда Конкурс за най-добро домашно вино. Събитието е същински празник на виното, който започва с…

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ