Последен срок за плащане на данъци с отстъпка

Последен срок за плащане на данъци с отстъпка 669

Всички собственици на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да ползват 5% отстъпка в срок до 02.05.23 г. Плащания могат да се извършват: в брой и чрез ПОС-терминално устройство на касите в Информационния център на община Асеновград, във всеки клон на Български пощи, в офисите на „Изипей“, в банка „ДСК“, чрез интернет системата ePay, както и през общинския интернет сайт, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от отдел „Местни приходи”. Получаването на код става еднократно, чрез подаване на заявление и представяне на документ за самоличност в стая №201 в Информационен център при дежурния инспектор. Може да се плати и безкасово по банкова сметка на община Асеновград.


Начална дата: неделя, 30 април 2023

Крайна дата: вторник, 02 май 2023


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ