Пресконференция по проект „създаване и развитие на тийн зона в отдел „изкуство” на градска библиотека” към национален фонд „култура”

Пресконференция по проект „създаване и развитие на тийн зона в отдел „изкуство” на градска библиотека” към национален фонд „култура” 344

На 5 декември 2022 г. от 14 часа в Градска библиотека – Асеновград ще се проведе пресконференция по Проект „Създаване и развитие на тийн-зона в отдел „Изкуство” на Градска библиотека „П. Хилендарски”. Проектът изготвен от екипа на библиотеката  е получил финансиране по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти” към Национален фонд „Култура” на стойност 14 735,20 лв. и ще се реализира до края на 2023 година.

Основната цел на проекта е  развиване капацитета на  библиотеката чрез създаване на  ново пространство  за тинейджъри  и предоставяне на нови услуги, насочени предимно  към тази целева група. 

Проектното предложение е получило висока оценка : „Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализиране на проектното предложение, което предвижда закупуване на оборудване за ситуиране на тийн зона в отдел Изкуство на библиотеката. Така изградената тийн зона ще бъде използвана и като място за обучение. Планираните дейности са допустими с ясни параметри и резултати. Много добър план за разпространение. Проектът има потенциал да надгради дейността на библиотеката в гр. Асеновград. Планираните от кандидата обучения осмислят създаването на този тип пространство.” 

По време на пресконференцията екипа и партньорите по проекта – Община Асеновград, ТВ САТ КOM, ПГ”Цар Иван Асен II” ще представят проекта и дейностите, включени в него.


Начална дата: понеделник, 05 декември 2022

Крайна дата: понеделник, 05 декември 2022


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ