Пресконференция по проекта за по-чист въздух в Асеновград

Пресконференция по проекта за по-чист въздух в Асеновград 126

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев и екипът по проект №BG16FFPR002-5.001-0003 “Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград”, по процедура №№BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, по приоритетна ос 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021 г. – 2027 г. Ви канят да участвате във встъпителна пресконференция. В рамките на събитието ще бъдат представени партньорите по проекта, основната цел, дейностите и очакваните резултати. Пресконференцията ще се проведе от 10:30 ч. в хотел „Сани“, ет. III (адрес: бул. „България“ №77), Асеновград.


Начална дата: четвъртък, 06 юни 2024

Крайна дата: четвъртък, 06 юни 2024


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ