Временно данъчният отдел на община Асеновград няма да обслужва граждани

Временно данъчният отдел на община Асеновград няма да обслужва граждани 132

Отдел „Местни приходи” - стая №201 - Дежурен инспектор и каси №1 и №2 в „Информационен център“ на община Асеновград НЯМА  ДА ОБСЛУЖВАТ ГРАЖДАНИ в рамките на работния ден.


Начална дата: сряда, 17 януари 2024

Крайна дата: сряда, 17 януари 2024


Последна промяна:
Свалете в pdf

Последни събития

Към всички събития
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ