2-ро Извънредно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред

533
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 2-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 20.11.2019 Г. (СРЯДА) ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Асеновград.
 
ІІ. Избор на заместник-председатели на Общинския съвет-Асеновград.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
/ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
 
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/

Валидно до: сряда, 20 ноември 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ