3-то Извънредно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред

413
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 3-то ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
29.11.2023 Г. (СРЯДА) ОТ 16.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.45, ал.2, т.1 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Избор на членове на Постоянната комисия по Общинска собственост.
 
ІІ. Избор на членове на Постоянната комисия по Бюджет и финанси.
 
III. Избор на членове на Постоянната комисия по Устройство и развитие на територията на общината.
 
IV. Избор на членове на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности.
 
V. Избор на членове на Постоянната комисия по Образование и култура.
 
VI. Избор на членове на Постоянната комисия по Екология.
 
VII. Избор на членове на Постоянна комисия Правна.
 
VIII. Избор на членове на Постоянната комисия по Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и противодействие на корупцията.

 

 


Валидно до: сряда, 29 ноември 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ