5 - то Извънредно заседание на Общински съвет - Проект за дневен ред

405
ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 5-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 30.12.2019 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
1. Писмо от д-р Христо Грудев-кмет на общината вх. № ДЗ-493/ 17.12.2019 г., относно обявена на сайта на Община Асеновград за осъществяване на обществените консултации до 27.12.2019 г. /включително/ на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2020 г. по населени места и определяне размера на таксата за битови отпадъци по населени места и цени на услуги за 2020 г. на територията на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                        /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/
Изготвил: /п/
Моника Атанасова
/мл. експерт в ОбС/

Валидно до: понеделник, 30 декември 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ