Агенция по заетостта стартира програма "Солидарност"

987
Агенция по заетостта стартира програма „Солидарност“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID – 19 и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ и цели да окаже навременна подкрепа за бърза интеграция на пазара на труда на разселени лица от Украйна с осигурен достъп до пазара на труда, пристигнали в България след 24.02.2022 г.
Подробна информация за допустимите целеви групи, размерът на компенсациите, определянето на осигурителния доход за всяко лице и всички други условия по проекта можете да намерите на https://az.government.bg/pages/solidarnost/.

Валидно до: петък, 31 март 2023
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ