АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

233

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Асеновград за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието и гарантирало качеството и реалистичността му. Една от формите на Вашето участие е чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

Ваши предложения може да изпратите и на електронна поща [email protected]

 или да входирате в Информационният център, находящ се на първи етаж в административната сграда на Община Асеновград, с адрес гр. Асеновград, пл. „Академик Николай Хайтов“ № 9.

Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 15.09.2020 година.

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

Попълване на анкетата ТУК

 


Валидно до: вторник, 15 септември 2020
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ