Бюрото по труда приема заявления за обучения в Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ /ДП БГЦПО/

977

Бюрото по труда в град Асеновград приема заявления от безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация, осъществявани от ДП БГЦПО. Обученията се провеждат в  градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Царево и Смолян.

ДП БГЦПО клон Плевен е специализиран в областта на:

Строителство·  Дървообработване·  Заваряване·  Вътрешни ВиК мрежи·  Електрически инсталации·  Информационни технологии·  Готварство·  Стопанско управление и администрация·  Социално подпомагане на деца и възрастни·

ДП БГЦПО клон Пазарджик предлага обучения по:

Администрация и управление·  Секретарски и административни офис дейности·  Счетоводство и данъчно облагане·  Приложна информатика·  Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти·  Електроника, автоматизация, комуникационна и компютърна техника·    AutoCAD и CNC· 

ДП БГЦПО клон Стара Загора предлага специализирано обучение по:

Автомобилна техника·  Селскостопанска техника·  Ортопедична техника (вкл. изработка на ортопедични обувки и стелки)·  Металотехника ( ръчна и машинна обработка на метали)·  Заваряване·  Инсталационна (ВиК), газова, вентилационна и отоплителна техника·  Електротехника·

ДП БГЦПО клон Царево предлага обучение в областта на туризма: 

хотелиерство·  ресторантьорство и кетеринг·  пътуване, туризъм и свободно време·  туристическа анимация·  екскурзоводство·  фризьорство·  козметика·  социални дейности·  градинарството, пчеларство, билкарство·

ДП БГЦПО клон Смолян също предлага обучение по туризъм: 

хотелиерство·  ресторантьорство и кетеринг·  пътуване, туризъм и свободно време·  екскурзоводство·  фризьорство·  козметика·  градинарство·

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден. Разходите за  настаняване в общежитие и пътните се поемат от Бюрото по труда.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ