Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и Лъки, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през септември 2023 г.

258
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и Лъки, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат (кандидатства се от 20 – 29 септември, вкл.):
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 5188 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 3255 лв.
Считано от 20.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/и по:
  • Програми за обучение и заетост (кандидатства се, считано от 20.09.2023 г.):
  • - Национална програма „Помощ за пенсиониране“- свободни средства - 4719 лв.;
  • - Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства -4853 лв.
За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:
- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ, националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП) и обучения на безработни и заети лица , считано от 20.09.2023 г.;
- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 20.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).
 
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Асеновград, както и на тел. 0331/63815
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ