ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА СЪПРУЗИ И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА

90
Набиране на документи на кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Асеновград                                                                                                                        
 
Място на подаване на документите: Информационен център в Община Асеновград.
 
Формулярите за кандидатстване можете да намерите в информационния център или в официалния сайт на Общината в меню «Дейности и услуги»-«Социални дейности»- «Подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция
 
Етапи за подаване на документите за 2021г.:
 
І-ви етап: до 31.03.2021г.
ІІ-ри етап: от 01.04.2021г. до 30.06.2021г.
ІІІ-ти етап: от 01.07.2021г. до 30.09.2021г.
 
Забележка: Лицата и семействата с репродуктивни проблеми, които са получили финансиране предходни години и кандидатстват и през настоящата година за отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция, следва да представят етапна епикриза от клиниката, от която е видно какви манипулации и процедури са им проведени със средствата, отпуснати им от бюджета на Община Асеновград.

Валидно до: понеделник, 08 февруари 2021
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ