График за почистване на дъждоприемните шахти за периода 09.12.2019 г. - 13.12.2019 г.

288

За периода от 09.12.2019 г. – 13.12.2019 г. ще се извърши почистване на дъждоприемните шахти на ул. “Тракия“, ул. “Костур“, ул. “Пирин“, ул. “Солунска“, ул. “Цар Самуил“, ул. “Руен“, ул. “Яне Сандански“ , ул. “Искър“, ул. “Славей“, ул. “Теменуга“, ул. “6 – ти януари“, ул. “Рилска“,  ул. “Родопска“, „ Пролет“, ул. „Крива“, ул. „Персенк“, ул. “Янтра“, ул.“ Съединение“, ул. “Марица“, пл. „България“, ул. “Станимака“, ул.“ Георги Данчов“, ул. “Крепостна стана“, ул. “Червена скала“, ул. “Охрид“, ул . “Кирил и Методий“, ул. “Чепино“, ул. “Павел Костов“, ул. “Капитан Петко Войвода“.

За извършване на ефективно почистване на дъждоприемните шахти е необходимо да не паркирате МПС в близост до шахтите в часовете от 08:00 до 15:00 часа.

Телефоните, на които гражданите могат да подават сигнали за запушени шахти са 0331/ 20 270, 0331/ 20 328.


Валидно до: понеделник, 16 декември 2019
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ